Prona,Ndërtim dhe Real Estate

Administrim Pasuri të Patundshme me kontratë shërbimi ose prokurë. Përfaqësim në proçedura legalizimi (ALUIZNI). Përfaqësim dhe ndjekje çështjesh në ATP (Agjencinë e Trajtimit të Pronave). Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash në Hipotekë.

Shërbime të kontabilitetit

Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Strukturim Biznesesh. Konsulencë për Start-Up. Regjistrime në QKB. Strukturim dhe Konsulencë Financiare. (Biznese dhe OJF).

Konsulencë kredie

Administrim Pasuri të Patundshme me kontratë shërbimi ose prokurë. Përfaqësim në proçedura legalizimi (ALUIZNI). Përfaqësim dhe ndjekje çështjesh në ATP (Agjencinë e Trajtimit të Pronave). Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash në Hipotekë

Konsulencë financiare

Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Strukturim Biznesesh. Konsulencë për Start-Up. Regjistrime në QKB. Strukturim dhe Konsulencë Financiare. (Biznese dhe OJF).

Mirësevini

Jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi për ç’do pyetje që mund të keni.
Mund të na shkruani në email ose
telefononi në 069 232 3185