Pse Shqipëria?

Këtu janë disa arsye që do t'ju ndihmojnë të kuptoni pse të investoni në Shqipëri:

 • Normat konkurruese të taksave
 • Stimujt për investimet strategjike, investimet në shkallë të gjerë dhe investimet rajonale
 • Shqipëria 1 Euro – skema
 • Stimulime të tjera sektoriale
 • Shqipëria ka zbatuar një regjim liberal të investimeve të huaja me qëllim rritjen e investimeve të huaja direkte. Ligji “Për Investimet e Huaja” lejon pronësinë e huaj 100 % të kompanive dhe përcakton mbrojtje specifike për investitorët e huaj. Shqipëria është e angazhuar për zhvillimin e një klime biznesi të qëndrueshme dhe të parashikueshme duke vazhduar zbatimin e reformave të përgjithshme, konsolidimin fiskal që synon reduktimin e borxhit kombëtar, përmirësimin e bashkëpunimit rajonal, investimet në infrastrukturë dhe reformën e sistemit arsimor. Qeveria shqiptare gjithashtu ka ecur përpara me një agjendë ambicioze të reformës ekonomike dhe strukturore e cila do të kontribuojë në një mjedis më tërheqës biznesi: rivendosjen e rritjes, përmirësimin e konkurrencës dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

   • “Ligji i ri i Investimeve Strategjike” siguron garanci maksimale ligjore për investitorët e huaj.
   • Kuadri ligjor i prokurimit publik rregullohet nga parimet jodiskriminuese dhe transparente
   • Krijimi i zonave ekonomike me stimuj të veçantë për investitorët është një gur themeli për zhvillimin e mëtejshëm
   • Ligji “Për Turizmin” siguron stimuj të rinj për investitorët në sektorin e turizmit.
   • Qeveria e Shqipërisë ka përmirësuar komunikimin me komunitetin e biznesit përmes Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe Këshillit të Investimeve, të krijuar së bashku me BERZH.
   • Qendra Kombëtare e Biznesit shërben si një ndalesë për regjistrimin dhe licencimin e biznesit.
 • Shqipëria është një nga pagat më të ulëta më konkurruese në Evropë
 • Oraret shtesë konkurruese, sigurimet shoqërore dhe tatimi mbi të ardhurat
 • Skema e punësimit e subvencionuar nga qeveria
 • Trajnimi profesional për sektorë të veçantë
 • Situata makroekonomike në Shqipëri karakterizohet nga çmime të qëndrueshme, norma të ulëta inflacioni dhe norma solide këmbimi.
 • Referuar raportit për 2016-2017, Indeksi i Konkurrueshmërisë Globale për Shqipërinë u vlerësua me 4.06 pikë dhe sipas këtij vlerësimi Shqipëria renditet në pozitën e 80-të nga 138 vende, duke lënë pas Greqinë, Serbinë dhe Malin e Zi. Krahasuar me 2015-2016, Shqipëria ka përmirësuar konkurrencën e saj, e cila reflektohet edhe në renditjen e saj duke kapërcyer 13 pozicione nga e 93-ta me 3.93 pikë (2015-2016) në të 80-in me 4:06 pikë.
 • 57% e popullsisë së Shqipërisë është nën moshën 35 vjeç
 • Çdo vit, më shumë se 100,000 studentë regjistrohen në universitetin shqiptar
 • Një numër i lartë i studentëve shqiptarë regjistrohen në universitetet evropiane në vende të tilla si; Italia, Greqia, Gjermania, Franca, etj
 • Anglishtja, italishtja dhe greqishtja fliten gjerësisht ndërsa frëngjishtja dhe gjermanishtja mësohen në shkollë
 • Në renditjen e Bankës Botërore “Të Bërit Biznes” 2017, Shqipëria u rendit në vendin e 58 -të nga 190 vende të vlerësuara nga Banka Botërore këtë vit. Ky nuk është vetëm një përmirësim domethënës prej 32 vendesh në krahasim me vitin e kaluar, por është gjithashtu vlerësimi më i mirë që Shqipëria ka pasur ndonjëherë, që nga viti 2003, kur ky raport u publikua për herë të parë.
 • Ndërtimi në Gazsjellësin Trans-Adriatik filloi në 2015 dhe pritet të përfundojë së shpejti. Rruga e Gazsjellësit Trans-Adriatik përmes Shqipërisë është afërsisht 215 km në tokë dhe 37 km në det në pjesën shqiptare të Detit Adriatik.
 • Burime të rëndësishme natyrore. Patosi i Shqipërisë-Marinza është fusha më e madhe e naftës në breg në Evropë.
 • Shqipëria ka një sërë mundësish investimesh publike-private. Ai gjithashtu ka një gamë të gjerë mundësish në sektorë të qëndrueshëm dhe në rritje si: Energjia dhe Minierat, Transporti & Logjistika, Turizmi dhe Bujqësia.

Ligji “Për zonat e lira ekonomike” ka krijuar një mjedis konkurrues për zonat e zhvillimit teknologjik dhe ekonomik që do të zhvillohen nga investitorë seriozë.

Shqipëria ka nënshkruar disa marrëveshje të tregtisë së lirë të MTL -së me tregjet kryesore (Bashkimi Evropian, Turqia, vendet e CEFTA -s dhe EFTA -s) duke ofruar qasje të lirë doganore për një konsumator të madh të tregut.

 
 • Vendndodhja strategjike e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe në afërsi të tregjeve kryesore evropiane.
 • Lidhja me Evropën përmes porteve të ndryshme në detin Adriatik dhe Jon.
 • Mikroklimë e mirë për sektorët strategjikë si: Bujqësia dhe Turizmi.
 • Shqipëria është një urë lidhëse midis Evropës veriore dhe jugore me një rrjet në rritje të
  lidhjeve të transportit si portet, rrugët dhe aeroportet.

Duke pasur statusin e ” vendit kandidat ” në procesin e hyrjes në Bashkimin
Evropian, legjislacioni shqiptar është miratuar gjithmonë në përputhje dhe në përputhje me Rregulloret dhe Direktivat e BE -së.

Vendi ka pësuar gjithashtu reforma të rëndësishme në mënyrë që të sjellë ekzekutimin e regjimit ligjor në të njëjtin nivel me vendet e BE -së.

Mirësevini

Jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi për ç’do pyetje që mund të keni.
Mund të na shkruani në email ose
telefononi në 069 232 3185