Çfarë ofrojmë ne?

Me shumë vite eksperiencë në treg jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë

Përfaqësim gjyqësor

Përfaqësim në gjyq nga fillimi i çështjes civile, në çdo shkallë gjykimi (Shkallë e parë, Apel, Gj.Lartë)
Më tepër

Konsulencë financiare

Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
Më tepër

Rekuperim
borxhi

Sistemi i ngritur ne zyrën tone vjen si rrjedhojë e eksperiencës shumë vjeçare.
Më tepër

Konsulencë kredie

Administrim Pasuri të Patundshme me kontratë shërbimi ose prokurë.
Më tepër

Shërbime të kontabilitetit

Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
Më tepër

Prona,Ndërtim dhe Real Estate

Administrim Pasuri të Patundshme me kontratë shërbimi ose prokurë.
Më tepër

Koncesione dhe Ankande

Mbrojtje Marka dhe Patenta

Leje pune/qëndrim

Shtetësi

Verifikim & Heqje ekspulsi

Verifikim & Heqje ekspulsi
Më tepër

Energji e Rinovueshme

Mirësevini

Jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi për ç’do pyetje që mund të keni.
Mund të na shkruani në email ose
telefononi në 069 232 3185