Konsulencë kredie

  • Administrim Pasuri të Patundshme me kontratë shërbimi ose prokurë.
  • Përfaqësim në proçedura legalizimi (ALUIZNI).
  • Përfaqësim dhe ndjekje çështjesh në ATP (Agjencinë e Trajtimit të Pronave).

Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash në Hipotekë

Share në rrjete sociale:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
[Sassy_Social_Share]

Mirësevini

Jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi për ç’do pyetje që mund të keni.
Mund të na shkruani në email ose
telefononi në 069 232 3185