Rimbursimi i TVSH -së

Ekspertët kanë të drejtë të kërkojnë rimbursim të TVSH -së kur teprica e tyre tejkalon shumën prej 400,000 lekë. 
Kjo është rregullorja e bërë me Ligjin Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”.

Kriptomonedha, dispozita ligjore në Shqipëri

Cryptocurrencies janë një lloj i ri i monedhës që u krijua në 2009. Ato kanë origjinën në një format dixhital dhe gjenerohen në formë elektronike. Transaksionet e këtyre monedhave bëhen pa banka. Nuk ka tarifa transaksioni dhe ju mund të blini pothuajse çdo gjë me to, ashtu siç bëni me paratë tradicionale (fiat).

Mirësevini

Jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi për ç’do pyetje që mund të keni.
Mund të na shkruani në email ose
telefononi në 069 232 3185